Privacy policy

YOGASU, gevestigd in Oisterwijk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Maaike Kastrop is de Functionaris Gegevensbescherming van YOGASU. Zij is te bereiken via info@yogasu.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

YOGASU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam

 2. Geslacht

 3. Adresgegevens

 4. Telefoonnummer

 5. E-mailadres

 6. IP-adres

 7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 8. Locatiegegevens

 9. Gegevens over uw activiteiten op onze website

 10. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 11. Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 12. Internetbrowser en apparaat type

 13. Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yogasu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YOGASU verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling

 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren

 7. YOGASU analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 8. YOGASU volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

YOGASU neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YOGASU) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht en / of noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor die gegevens worden verwerkt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

YOGASU deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YOGASU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt YOGASU uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. We werken bijvoorbeeld met derden die betaalgegevens voor onze website en mobiele applicatie verwerken. Daarnaast werken we samen met diverse marketing bureaus en software ontwikkelaars om onze producten en services te verbeteren.